Yaman Teknik (Sol 1)
Eriş Organizasyon (Sol 2)
Valans Enerji (Sol 3)
Tonguçlar (Sağ 2)
Dönmez İnşaat (Sağ 3)
Coşkun Kırtasiye (Sağ 4)
Mavi Köşe (Haber İçi Resim Üstü)

Yaşam

Yerel basın ayakta kalmalı

Türk Metal Sendikası Genel Merkezi’nce yapılan Yerel Basın Kurultayı’nın sonuç bildirgesinde yerel basının ayakta kalması için mutlaka kamu ve özel kurumlar tarafından desteklenmesi ve çalışanlarının iş güvencesi için sendikaya üye olması gerektiğine

22 Eylül 2021 Saat: 08:06
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 411 kez okunmuştur

Yerel basın ayakta kalmalı
Yerel basın ayakta kalmalı

İki günlük kurultayın ardından gazetecilerle birlikte sonuç bildirgesi hazırlandı. Gazetecilerin görüşleri alınarak hazırlanan bildirgeyi Türk Metal Sendikası Genel Mali Sekreteri Murat Salar okudu. Neoliberal politikaların etkisi ile piyasa ilişkilerinin yeniden şekillendiğini ve bu süreçte medyada da mülkiyet yapısı değiştiğini söyleyen Salar, “Medya kuruluşlarında çalışan basın emekçileri sendikasız, kadrosuz, sigortasız bir ortamda her türlü iş güvencesinden yoksun bir biçimde çalışmaya başlamışlardır.

SENDİKALAŞMAK ZORUNLULUK OLDU
Medya emekçilerinin böyle bir ortamda özgürce çalışabilmek ve yaptığı haberin arkasında durabilmek için güçlerini birleştirmesi ve sendikalaşmaları zorunluluk haline gelmiştir. İletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve özellikle yeni medya, güçlü, ilgili ve bilgili bir yerel kamuoyu oluşturma görevi üstlenen yerel medya kuruluşlarını da etkilemiş, yerel basın yeni iletişim teknolojilerinin sunmuş olduğu olanaklardan sınırlı biçimde yararlanmak durumunda bırakılmıştır.

KADROLAR DOĞRU ŞEKİLLENDİRİLMELİ
Yeni iletişim teknolojileri, yerelde gazete satış oranlarını düşürmüştür. Yerel medya kuruluşları haber kaynağı olarak ajanslara bağımlı ve iktisadi açıdan kendilerini idame ettiremeyecek konuma gelmiştir. Yerel medyada nitelikli istihdamın sağlanması için gazetecilikte mesleki formasyon tanınmalı ve meslekte uzmanlaşmanın sağlanabilmesi için hayali kadroların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Medya kuruluşlarında kadroların doğru bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

BİK KESİNTİYİ AZALTMALI
Ayrıca, mesleğe adım atmak isteyen yeni mezunların işe giriş süreçlerinde maruz kaldığı ayrımcılığın önüne geçilmelidir. Yerel basın, küreselleşen ve dijitalleşen dünyada güç kaybetmekte ve küresel medya şirketlerinin Türkiye medya sektörüne girmesiyle yaşanan eşitsizlikler nedeniyle sıkıntıya uğramaktadır. Bu nedenle Basın İlan Kurumu’nun (BİK) yerel medya kuruluşlarının gelirleri üzerinden yaptığı kesinti aşağı çekilmelidir.

YASAL DÜZENLEME YAPILMALI
Demokrasinin güçlendirilmesi için yerel medyanın güçlenmesi, yerel medyanın güçlenmesi için de bu kuruluşların yaygın medya kuruluşları karşısında eşit ve adil bir zeminde varlığını sürdürebilmeleri şarttır. Bu nedenle, yerel medya kuruluşlarına hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel sektör tarafından destek sağlanması gerekmektedir. Toplumun en küçük parçalarının sorunlarını kamuoyuna yansıtması nedeniyle en önemli yapı taşlarından biri olan yerel medyanın, varlığını sürdürebilmesi ve gelişmesi için bir yasal düzenleme oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir.

YEREL BASINLA HAREKET EDİLMELİ
Düzenleme oluşturulurken, yerel basın kuruluşları ve sendikalarla birlikte hareket edilmeli, haber ulaştırma kaygısı gütmeyen, resmi ilan pastasından pay almak amacıyla çıkan yerel gazetelerin faaliyetleri denetim altına alınmalıdır. Ayrıca oluşturulacak düzenlemede, internet gazetecileri göz ardı edilmemeli, yeni medyaya geçiş sürecinde internet gazetelerinde çalışan basın emekçileri de diğer basın emekçileriyle eşit haklara sahip olmalıdır. Yeni medya çağında, dijitalleşme süreçlerini başlatan yerel medya kuruluşlarının da yaygın basının kullanabildiği ekonomik ve teknolojik gücü kullanmaları zorunluluktur.

DESTEKTE KARARLIYIZ
Yerel medya kuruluşları, destekler sayesinde güç kazanarak, teknolojik olanaklara erişim ve nitelikli işgücü takviyesi ile kendini yenileme imkanına kavuşacaktır. Ayrıca bu sayede yerel basın kuruluşlarının haber çeşitliliği ve sayılarında da artış yaşanacak, daha zengin ve ilgi çekici bir içeriğe kavuşabileceklerdir. Böylece yerel basın kuruluşları yaygın basınla rekabet imkanına kavuşmuş olacaktır. Türk Metal Sendikası, yerel medya kuruluşları ile birlikte hareket ederek, önümüzdeki süreçte gerçekleştireceği çalışmalar ve kurultaylarla birlikte, ülkemizde yerel basının kamuoyu oluşturma süreçlerine ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlama konusunda kararlıdır” dedi.

Kadın gazeteciler geride başlıyor

Yerel Basın Kurultayı’nda konuşan gazetemiz muhabirlerinden Süriye Çatak Tek, kadın gazetecilerin meslekte yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Tek, gazetecilerin güvenceli bir çalışma hayatına kavuşması için mutlaka örgütlü bir yapıya geçmeleri gerektiğini belirtti

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ KISITLANIYOR
Yerel Basın Kurultayı’nda Kocaelili gazeteciler adına gazetemizin Muhabiri Süriye Çatak Tek, yerel basın ve sendikalarla ilgili konuştu. Yerel basında sendikal haberlerin az yer almasının sebeplerini anlatan Tek, “Sermaye gruplarının gazetelerin yönetimini alması ile birlikte emek haberlerini yapmak güçleşmeye başladı. Ayakta kalmak için mücadele eden yerel basın, reklam veren kurumlara daha fazla yanaşmak zorunda kaldı ve bu, haber yapma özgürlüğünü ne yazık ki kısıtladı” dedi.

KADINLAR DA KONUŞULMALI
Gazetecilerin güce en yakın mesleklerden biri olduğu için kendini işçi gibi görmediklerini ve bu nedenle örgütlenemediklerine dikkat çeken Tek, “Kadın gazetecilerin sorunlarının da bu kurultaylarda konuşulmasını istiyorum. Çünkü kadınlar gazeteciliği 1-0 geride başlıyor. Meslekte emekleri en az görülen kesim ne yazık ki. Kadın gazeteciler çocuk sahibi olduklarında ya çocuklarını ya mesleklerini tercih edecek noktaya geliyorlar. Bu nedenle kadın gazetecilerin sorunlarının da bu platformlarda tartışılması gerekiyor” dedi.

İlk kez yerel basının sorunları tartışıldı
Türk Metal Sendikası, toplumun tüm dinamiklerinin sesi olan yerel basının ayakta kalması ve işçi sınıfının mücadelesine destek vermesi için Yerel Basın Kurultayı yaptı. Kurultay’da yerel basının sorunları masaya yatırıldı ve sorunların ortadan kalkması için sonuç bildirgesinde önemli önerilere yer verildi

İLK KURULTAY
Türk Metal Sendikası tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen Yerel Medya Kurultayı 17-18 Eylül tarihleri arasında Aydın Didim’de gerçekleştirildi. Büyük Anadolu Didim Roset Otel’de iki günlük kurultayda yerel basının sorunları tüm detayları ile konuşuldu. Kurultaya 11 ilden 90 gazeteci katıldı. Yerel basının aslında bulundukları illerde ne kadar etkili olduğunu gördükleri için bu kurultayı yaptıklarını söyleyen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yerel basın ile işbirliğini ön plana çıkardı. Yerel basının desteklenmesi ve güçlenmesi için akademisyenler, sendikalar ve gazeteciler önerilerini dile getirdi.

4 ANA BAŞLIKTA TARTIŞILDI
“Türkiye’de Yerel Basın ve Sorunları”, “Türkiye’de Medya ve Sendikalar”, “Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Düzeni ve MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi” ile “Yerelden Genele Bakış: Sendikalar ve Yerel Basın” başlıkları altında iki gün süren kurultayın açılış konuşmasını Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak yaptı. Kavlak böyle bir kurultay yapma amaçlarını çok net bir örnek ile anlattı. Geçtiğimiz dönem MESS grup toplu iş sözleşmesinde Bursa’da yerel basın ile yaptıkları işbirliği sayesinde üyelerine çok rahat ulaştıklarını ve görüşme sürecini çok iyi yürüttüklerini belirtti.

NEFESİMİZ OLMANIZA İHTİYACIMIZ VAR
Bu örnekten sonra yerel basın ile ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyleyen Kavlak, “Bizim sizlere basın emekçilerinin desteğine ihtiyacımız var. Sesimiz olmanıza, nefesimiz olmanıza ihtiyacımız var. Bizim mücadelemize vereceğiniz her destek, yapacağınız her haber, yazacağınız her yazı emekçilerin sofrasında bir dilim daha ekmek olacaktır. Onların bebelerinin sütü olacaktır. Alın terlerinin karşılığı olacaktır” dedi. Türkiye’de 15 milyon işçiden sadece 2 milyonunun sendikalı olduğuna dikkat çeken Kavlak, Türk Metal’in üyeleri için yaptığı çalışmaları ve toplu iş sözleşmelerini anlattı.

YENİ MEDYA DA YASAL ÇERÇEVEYE ALINMALI
Pevrul Kavlak’tan sonra sunumlara geçildi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, “Türkiye’de Yerel Basın ve Sendikalar” başlığında bir sunum yaptı. Basılı gazetelerin artık öldüğüne dikkat çeken Altun, yeni medyanın yasal çerçevelerinin belirlenerek basın iş kanunu çerçevesine alınması gerektiğini kaydetti. Altun, aynı zamanda Basın İlan Kurumu’nun yerel medyayı daha fazla desteklemesi ve payını yükseltmesi gerektiğine dikkat çekti.

MEDYA VE SENDİKALAR MASAYA YATIRILDI
Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ’ın başkanlık ettiği, “Türkiye’de Medya ve Sendikalar” başlıklı oturumda Öğretim üyesi ve gazeteci Dr. Atilla Özsever, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker konuştu. Kurultay’ın ikinci gününde “Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Düzeni ve MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi” başlıklı ilk oturumun başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş yaparken, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Naci Önsal ve Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Taliphan Kıymaz konuştu.

GAZETECİLER ANLATTI
Kurultayın son bölümünde Türk Metal Sendikası’ndan Halil Faik Erdal’ın başkanlık yaptığı “Yerelden Genele Bakış: Sendikalar ve Yerel Basın” oturumda Bursa Olay Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yılmaz, Eskişehir Son Haber Gazetesi yazarı Sadi Seda, Özgür Kocaeli Gazetesi Muhabiri Süriye Çatak Tek ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı yerel basının ve gazetecilerin sorunlarını anlattılar.

       

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Kandıranın Sesi, Haberin Doğru Adresi Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız
Yukarı ↑