Kıdem paketine tepki gösterdi

Kıdem paketine tepki gösterdi

26 Ekim 2020 Saat: 02:44

Hizmet-iş Sendikasından, Mecliste görüşülmeye başlanan istihdam paketine tepki. "kıdem tazminatı hakkı tırpanlanıyor, iş güvencesi ortadan kalkıyor."

HİZMET-İŞ Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan ve çalışma hayatına ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren tasarının başta 16, 28 ve 32. Maddeleri çalışma hayatını, çalışanları doğrudan olumsuz etkileyeceğini ifade ederek, bu yasa Mecliste yasallaşmadan, sosyal taraflarla, yani işçi sendikalarının görüş ve önerileri alınarak, çalışanları olumsuz etkileyecek maddelerin torba yasa tasarıdan çıkartılması gerektiğini ifade etti.

DİREK OLARAK ETKİLEYECEK
ERSOY: HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız sayın Mahmut ARSLAN’ın geçen günlerde yaptığı basın açıklamasında, çalışma hayatını ve çalışanları olumsuz etkileyecek bu tasarı ile ilgili HAK-İŞ Konfederasyonun düşüncelerini, öneri ve çekinceleri ifade ettiği bir mektubun tüm siyasi partilere ve TBMM plan ve bütçe komisyonu başkanlığına göndererek sosyal taraflarla diyalog sağlanarak tasarı yasallaşmadan yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bizde sayın genel başkanımızın ifade ettiği gibi; Bu torba yasa tasarının çalışanları direk olarak etkileyecek,

İŞ GÜVENCESİ
16. maddede kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı sağlanması amacıyla getirilecek düzenlemenin amacına uygun olmadığını düşünmekteyiz. Çünkü esnek çalışma modellerinin sosyal güvence boyutunun hukuki alt yapısı zayıf olduğu bilinen bir gerçektir. Yine28. madde ile “Belirli Süreli İş Sözleşmesi”nin kapsamı genişletilmek istenmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesinin işçilerin menfaatini yok etmek için kullanılmaması gerekmektedir. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamadıkları gibi iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden de yararlanamamaktadırlar.

MÜMKÜN DEĞİLDİR
Torba yasanın 32. maddede 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik getirilmek istenen düzenleme ise çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanamaması durumunu ortaya çıkaracaktır. Bunu işçi sendikaları olarak kabul etmeniz mümkün değildir.

GERİ ÇEKİLMELİDİR
Ülkemiz onca sıkıntılarla boğuşurken, çalışma hayatını, iş barışını bozacak olan bu tasarı Mecliste yasallaşmadan sosyal taraflar yani işçi sendikalarının bu konuda çekinceleri dikkate alınarak tasarı geri çekilmelidir.”dedi.