Kandıra Devlet “Sıfır Atık Belgesi” Aldı

Kandıra Devlet “Sıfır Atık Belgesi” Aldı

20 Eylül 2020 Saat: 01:11

M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi, hizmet binasında yapılan değerlendirmeler sonucunda “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Hastane Hizmetleri Birimi koordinatörlüğünde, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması hedefine yönelik olarak hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri gereğince, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’nde sıfır atık yönetim sistemi kurulup uygulamaya geçirilmişti. Önceki gün hizmet binasında yapılan değerlendirmeler sonucu M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onayı ile temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.
ÇEVRE DOSTU HASTANE
Yapılan yerinde değerlendirmeler neticesinde kâğıt, plastik, cam, metal gibi ambalaj atıklarının kaynağında doğru ayrılabilmesi için hizmet binası içerisinde belirli noktalara iç mekân kutularının yerleştirildiği, bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması için hizmet binası içerisine bitkisel atık yağ toplama kutusu yerleştirildiği görüldü. Evlerde oluşan miadı geçmiş veya kullanılmayan ilaçların toplanabilmesi için hizmet binası içerisine atık ilaç toplama kutusu yerleştirildiği ve ayrıca sağlık personellerine yönelik olarak atık yönetimi eğitimlerinin verildiği tespit edildi. Polikliniklerde ve birimlerde atıkların kaynağında doğru şekilde ayrılması konusunda personeller tarafından gerekli hassasiyetin gösterildiği, geçici atık depolama alanlarının çevre mevzuatına uygun olduğu da gözlemlendi. M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi, çevre ve atık yönetimi konusunda yapılan bu başarılı çalışmaları ile "Çevre Dostu Hastane" olmayı hedefliyor.