Belediye
11:11 - Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan02:28 - 416 sporcu Kerpe’de kulaç attı02:19 - İnşaattan Düştü, Başına Demir Saplandı02:15 - Kandıralı simitçi sözünü tuttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönderdi02:12 - Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı02:08 - 02:28 - Kandıra Belediyesi, Gölcük’te gelenekselleşen Kırkyama Şenlikleri’nde ünü il sınırlarını aş
Kandıra İlb da bdnotKand2b-raiz iandtarihi-7-eylulüzi9 2B er and 7 Eylül">2B er and 7 Eylüliranin-koylerine-kredi-destegi-h12997.h1ml"42.html" title="Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kandsif me k-ye nralokılk" t-a-uga baltp://ww Şif me -ye nra Lokı Ak" t uğa balt="_Şif me -ye nra Lokı Ak" t uğa balt=iranin-koylerine-kredi-destegi-h12997.h14:242.html" title="Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kandtüpehliva">“Neden Kfaruklkk p://ww andpehliva" Kandıra İl yeri ekiyoyme aki andlüzi91imitçi sözünü tutt="httpınd Ye yme ak ndlplay:none;="httpınd Ye yme ak ndl/416-sporcu-kerpe-de-kulac-atti-h13001.htmli-tunahana-gonderdi-h12999.html" title="Kandıralı simitçi sözüyme akndıvl yokaberm im rnamekseyayimmir Sara İlyoyme aki si’nde Ge9 oyme ak>Kandmotos"ozetrinikunm ya y 9/h1> Motos"ozet inikunmotos"ozet inikunmKandıra İla Dh otüğü s98 üğk" href="ht Dh tüğiranin-koyl id="sondakikal 11:11 - 11:11 - 02:28 - ıseeıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan_sısee_13arget="an style="display:none;">02:28 - 02:28 - Kandıra Belediyesi, Gölcük’te gelenekselleşen Kırkyama Şenlikleri’nde ünü il sınırlarını a lanları imara açılıyor" /> ıseeıra Yoğurdu Damgasını Vurdu">Kandıra Belediyesi, G_sısee_260rget="an stylelleşen Kırkyama Şenlikleri’nde ünü il sınırlarını a"_blanklleşen Kırkyama Şenlikleri’nde ünü il sınırlarını a"ber/orman-alanra-aciliyor-h101ciliyor-h1 id="sonass= lnemi-h10209sısee sısee3or_873.jpg" altml" title="Kandıra İlçKandİnşaattan Düştü, Başına Demir Saplandı02:15 - ıseeİnşaattan Düştü, Başına Demir S_sısee_8target="span>02:15 - 02:15 - Kandıralı simitçi sözünü tuttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönderdi ıseeıra İluttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönder-spa-di">Kandı_sısee_ target=" sözünü tuttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönderdi ıseeıra İlb da bdnot11:11 - lanları imara açılıyor" /> reve P/ihbar m4191if="ht 11:11 - 11:11 - SWFyaz(310, 184, imara açılıyor" /> reve P/andıy362.swf");rgec"iptalist"> 11:11 - reve P/tladkyii olmcopy620if="ht 11:11 - 11:11 - 11:11 - 11:11 - yazar UndlCANKURT_733ef="ht sözü ndl CANKURT" href="u K rmuan çy54ek lazım”u K >u K Sedef Al’y a göYaz.. yazar Sedef-Al’y _5> Sedef Al’y p Sedef Al’y a göYaz.. nü tutt> yazar D sun-Yii ol_90arget="span>Hz ASİYE/ra-aciliyor- yazar nonuk-Yazarm"U TOPRAĞIN SESİra-aciliyor-GenelGenelGenel"U AYet="_btemiz"t title="Genel">Genel"U HAFTAet="_btemiz"t title="Genel">Genel"UGÜNet="_btemiz"t emizle">-komblank" hrndira-il-h10209caps f Genel"U AYet="_btemiz"t title="Genel">Genel"U HAFTAet="_btemiz"t title="Genel">Genel"UGÜNet="_btemiz"t emizle">-komblank" ondakikal 11:11 -
rm name=jarsiv_f>rm"lce-jarsiv_f>rm"lmethoe-jnel" hctionlçe Jandarma’ya yeni komutan"l" inputt ype:1hiddenk"name=jhedef"dvl ue=jarsivhaber/kongrer t name=jaay"lce-jaay"lkredi-dwidth:130px;l" k24.html" OcakHlaranetoption Temmuzetoption Ağustosetoption nsıet=option 20172016201520142013GETİRrm>
rm hctionl#k"name=jbulten_f>rm"lce-jbulten_f>rm"mizle strong>Emailirstrong> inputt ype:11 xtk"name=jb_mail"lce-jb_mail"lmaxlength=j200"lkize=j100k"-h10209f_1 xtk" sözüE-mail Adr nm/haber/geleSi1 - <
 • niyama Şn://wKanddrm> 11:11 - reve P/222222427if="htdaifa bealist"> 11:11 - nemice-jfb-rooth> id="sondec"ipta(function(d, s,ice) {dvlr js,ifjs = d.itlE ntsByTagN be(s)[0]; if (d.itlE ntById(ce)) return; js = d.createE nt(s); js.id = id; js.rı = "//conn tlfacebookunet/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&vabsionlv2.5";ifjs.par ntNode.ni krtBef>re(js,ifjs); }(docu nt, 'ec"ipt', 'facebook-jssdk'));rgec"iptalist"> 11:11 - reve P/11111688if="ht $(function(){ $('#a_srü ').chndge(function(){ vlr i = $("#hava_ ").attr("rı"); vlr b = $('#a_srü option:" ted').1 xt(); vlr a = $('#a_srü ').vl (); vlr m = $('#mevcut').1 xt(); vlr m2 = $('#mevcut2').1 xt(); vlr h = $("#h_bas").1 xt(); i = i.reegice(m,a); vlr i2 = 'mara açılmgm.gov.tr/sunuP/thm iahow-2.aspx?m='+a+'&şlad=1&bitir=2&rC=ccc&rZ=fff'; h = h.reegice(m2,b); $("#hava_ ").attr("rı",i); $("#hava_2 ").attr("rı",i2); $("#h_bas").1 xt(h); $('#mevcut').1 xt(a); $('#mevcut2').1 xt(b); }); }); rgec"iptaraninsesi.chava_y muk"-h10209hava_y muksonasbh1esi.ch_bas">KOCAELİ Hava D mu bnemi-h10209bg_divkand"t eanlasi.chava_ "arı imara admi.gov.tr/sunuP/anda mahow-2.aspx?m=KOCAELI&rC=ccc&rZ=fffp
 • ra rp"-h10209spoth> li> düz nranen "Tem Atm u Kaber/416-sSertifika Dninset. AKTöre i"n tt milyondliblankk yat> nd tem at
 • .31 Temmuz 2017 Saat: 02:53mblank" hrnd/spinse-h10209h_islem " la rel=9noenel y tavs"lce-jtavs"lan stylTavse Et/aa İl#tavse">Tavse Etra-aciliyola rel=9noenel yazd "l tut/aa İlyazd .php?q=h&ce-12890 tutra-aciliyolp"-h10209hit">BuwKand 5.868 kez m ndhr=me="Genel">Genel cebook'da Paylaşra-acili=me="Genel">GenelTwitte 'da Paylaşra-acili=me="Genel">GenelGoogle Plus'da Paylaş Paylaşra-acililist">-koman>
  konu_ "arı imara açılıyor" /> e -milyon-liblaik-yatasıin-tem - nd Tem At
 • haber/gele e -milyon-liblaik-yatasıin-tem - nd Tem At
 • habedakikal!--pint - --son ndon nd/spinsesi.chaand_yazi"i-h10209Kand_yazi"ikredi-dclear:right7.h pku Su İşmgas Bakalarıey" Eroğlu, Şimdi hem '/> Sözcfa e ca Göli Tunaurtaracak, Sakarya'y ir memba gibi su r rdiğins, bunm S ek büyüdüği Tuna nderştiğins dil ndtase Eroğlu, geçmrşt kent au ihtiyacrlar2060 y " k auretier/ lyaşatm d02:"y:hs /> Baraj '//a>yapt konu tu. ca Göli 'Tde ali> inse//a hat> latal Eroğlu, "Sa> ca Göli 'Ti T ks aza . Şimdi hem '/> Sözcfa e ca Göli 'Tunaurtaracak, Sakarya'y ir memba gibi su r ' YarDüzc ' Yl Bulgağtal'15kado meyacak." cfa a Şns inları imara açıl .gov.tr/ Pm /pmiz pkrstrong>"Her y yap.. cak"dastrong> /pmiz pkEroğlu, bugi T ndtasdima Ş 13 müjdu Yl 2' nmn Devzet Su İşmgas Müdürlüği '6-s(DSİ), 6'ırlarn u Müdürlüği '6-, 4'i Tunn Doğa P Mil i Paels Müdürlüği '6-, 1' nmn de blank" href Müdürlüği '6-saitBinalğ a dtann ek, şunm bu y çok çlank">02 . Bundınd yüzde 42' nze="Glimatl> rdik, bu y her y yapacak. u teşkilatm rsal kalk02:mdınd lokomotifitonecak. Art , art02 . Büyü he fmgae imzaırlaretacak, mühri Tuna urecak. k> 'nmn unTunaesm çlank">anm02 hep biraikte gayret e 'y02yacainsez." inları imara açıl .gov.tr/ Pm /pmiz pkKonu matargen lad:dan, o haberül/416-spbakal Y ladı..Fikas I">02k, Bakal Eroğlu, Vya-yi Hüseyi Aksoy Büyü şeü Ber/di Başkalarİbrahim nd tem atm butonun ataldEtaktml/4: dastrong> düz nranen Tem Atm u Kaber/416-sSertifika Dninset. AKTöre in tt milyondliblankk yath> düz nranen Tem Atm u Kaber/416-sSertifika Dninset. AKTöre in tt milyondliblankk yat,nra-aciliyor-h1" href_blankh1" hre bnemi-h10209Kand_reve Ptarsc"ipt andguagzüjavasc"iptht ype:11 xt/javasc"ipth>SWFyaz(670, 150, imara açılıyor" /> reve P/akay022.swf");rgec"iptalist"> lnemi-h10209yndhrrrrrYORUMLAR
  $(function(){$('#g_yrm_divki-h10209yrm_divk rm name=jyrm"esi.cyrm"lmethoe-jpost"> =j2"ikredi-dpaddnigunop:0">BuwHe’e Yciliyor-h10134 r="g_ad">Adrlarz: /lelaciliyor-h10134.htm inputtname=jg_ad"esi.cg_ad"e-h10209y_1 xtk" ype:11 xtk"kize=j35"lmaxlength=j60"dvl ue=jhaber/orman-alanlarirgtda < r="g_mail"l-h10209f/kaEmail : /lelaciliyor-h10134.hrgtda ciliyor-h10134 =j2"aciliyor-h10134.h r="g_r m">Güvrkyam du: /lelaciliyor-h10134.htm inla-h10209g_r m"lkredi-dheight:20px; m ti iright:5px;l .php?ce-ff6bf0fdfpGle="d mf>rm> md="sonas
  $(function(){ vlr $anamasee2 = $('#masee2_s ').cycle({ izlefx: 'fa ', izlepause:1, izletimeout: and,izlepag/4: '# 2_nav',izlepag/4AnchorBuild/4: function(idx, s ) { return '# 2_nav a:eq(' + (idx) + ')'; },izlepag/4Evrkt: 'mouseovab', izleclear ype: true, clear ypeNoBg: true,izlepauseOnPag/4Hovab: true,izlef 2_nav a").mouseovab(function(){ $('# 2_nav a').each(function(i){ $(this).removaChref('maktif'); }); $(this).addChref('maktif'); $(this).click.cycle; }); }); rgec"iptaraon blank" href="http://www.kandirasbnemice-jısee2oKandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan02:28 - ra İlçe Jandarma’ya yeni komutan_13ref="ht sözünü tuttay:none;">02:28 - 02:28 - nemi-h10209ısee2o"kredi-destegi-h12997.h_8ass=rml" title="Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kande kulaç attı02:19 - e kulaç attı02:19 - nemi-h10209ısee2o"kredi-destegi-h12997.h_8ass=rml" title="Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kandİnşaattan Düştü, Başına Demir Saplandı02:15 - nşaattan Düştü, Başına Demir S_872rget="span>02:15 - 02:15 - nemi-h10209ısee2o"kredi-destegi-h12997.h_8ass=rml" title="Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kandıra İluttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönderdi">Kandıralı simitçi sözünü tuttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönderdi ra İluttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönderdi">Kandı_507rget=" sözünü tuttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönderdi nemi-h10209ısee2o"kredi-destegi-h12997.h_8ass=rml" title="Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kandmlank" hrefden/spvvet yokagis-uyağıralı h1> Mlank" hrefli> n spvvet y yainseş uyarnks"_b sonass=aranları imara açılıyor" /> mlank" hrefden/spvvet yokagis-uyağı_493ef="ht sözüMlank" hrefli> n spvvet y yainseş uyarnks"_b a tarMlank" hrefli> n spvvet y yainseş uyarnks"_b ber/ss=ara-a onass nemi-h10209ısee2o"kredi-destegi-h12997.h_8ass=rml" title="Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kando koer/416--porcuaşstegralı o koer/416--porcuaşsteg_98ref="ht sözüO haber/416-sporcu-şsteğsp a tarO haber/416-sporcu-şsteğsp ber/ss=ara-a onass nemi-h10209ısee2o"kredi-destegi-h12997.h_8ass=rml" title="Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kandıra Yoğurdu Damgasını Vurdu">Kandıra Belediyesi, Gölcük’te gelenekselleşen Kırkyama Şenlikleri’nde ünü il sınırlarını a sonass=aranları imara açılıyor" /> ra Yoğurdu Damgasını Vurdu">Kandıra Belediyesi, G_261rget="an stylelleşen Kırkyama Şenlikleri’nde ünü il sınırlarını a"_blanklleşen Kırkyama Şenlikleri’nde ünü il sınırlarını a"ber/ss=ara-a onass nemi-h10209ısee2o"kredi-destegi-h12997.h_8ass=rml" title="Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kandıra İlb da bdnot ra İlb da bdnot nemi-h10209ısee2o"kredi-destegi-h12997.h_8ass=rml" title="Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kand2b-mga-ic iaon- -7-eylulüzi94imitçi sözü2Benlra - snd 7 Eylülp sonass=aranları imara açılıyor" /> 2b-mga-ic iaon- -7-eylul_732rget="span> nemi-h10209ısee2o"kredi-destegi-h12997.h_8ass=rml" title="Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kandsiflbu me --ye y nrar-lok aktar-a-ugramluttzi9
 • Şifl bu me -ye y nrar Lok Aktarenla uğramlu"_b sonass=aranları imara açılıyor" /> siflbu me --ye y nrar-lok aktar-a-ugramlut_588if="ht/li> Şifl bu me -ye y nrar Lok Aktarenla uğramlu"_b a tarŞifl bu me -ye y nrar Lok Aktarenla uğramlu"_b ber/ss=ara-a onass izle md="sonasbnemice-jısee2_ "sonass 2_nav"sonass< y kredi-dm ti ileft:0">le="Genel">Genel maktifia İlçe Jandarma’ya yeni komutan">Kandıra İlçe Jandarma’ya yeni komutan02:28 - ra İlçe Jandarma’ya yeni komutan_13ref="ht sözünü tuttay:none;">02:28 - 02:28 - GenelKande kulaç attı02:19 - e kulaç attı02:19 - GenelKandİnşaattan Düştü, Başına Demir Saplandı02:15 - nşaattan Düştü, Başına Demir S_872rget="span>02:15 - 02:15 - GenelKandıra İluttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönderdi">Kandıralı simitçi sözünü tuttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönderdi ra İluttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönderdi">Kandı_507rget=" sözünü tuttu... Tüm gelirini Tunahan'a gönderdiGenelKandmlank" hrefden/spvvet yokagis-uyağıralı h1> Mlank" hrefli> n spvvet y yainseş uyarnks"_b rel=94"aranları imara açılıyor" /> mlank" hrefden/spvvet yokagis-uyağı_493ef="ht sözüMlank" hrefli> n spvvet y yainseş uyarnks"_b a tarMlank" hrefli> n spvvet y yainseş uyarnks"_b beet="_btem title="Genel">GenelKando koer/416--porcuaşstegralı o koer/416--porcuaşsteg_98ref="ht sözüO haber/416-sporcu-şsteğsp a tarO haber/416-sporcu-şsteğsp beet="_btem title="Genel">GenelKandıra Yoğurdu Damgasını Vurdu">Kandıra Belediyesi, Gölcük’te gelenekselleşen Kırkyama Şenlikleri’nde ünü il sınırlarını a rel=96"aranları imara açılıyor" /> ra Yoğurdu Damgasını Vurdu">Kandıra Belediyesi, G_261rget="an stylelleşen Kırkyama Şenlikleri’nde ünü il sınırlarını a"_blanklleşen Kırkyama Şenlikleri’nde ünü il sınırlarını a"beet="_btem title="Genel">GenelKandıra İlb da bdnot ra İlb da bdnotGenelKand2b-mga-ic iaon- -7-eylulüzi94imitçi sözü2Benlra - snd 7 Eylülp rel=98"aranları imara açılıyor" /> 2b-mga-ic iaon- -7-eylul_732rget="span>GenelKandsiflbu me --ye y nrar-lok aktar-a-ugramluttzi9 Şifl bu me -ye y nrar Lok Aktarenla uğramlu"_b rel=99"aranları imara açılıyor" /> siflbu me --ye y nrar-lok aktar-a-ugramlut_588if="ht/li> Şifl bu me -ye y nrar Lok Aktarenla uğramlu"_b a tarŞifl bu me -ye y nrar Lok Aktarenla uğramlu"_b beet="_btem iz"t ti ch10209son">le="Genel">Genel t m a İlçe Jandarma’ya yeni komutan"ıseerar TÜM MANŞETLERrget="_bt="_btemizle emizle"le md="sona md="sonas " on bec"ipt andguagzüjavasc"iptht ype:11 xt/javasc"ipth> $(function(){$('#t_mesaj').jqEasyCounter({'maxChars': 1000,'maxCharsWarenig': 980});}); l" a"c"iptaraninsekredi-destegi-h12997.h_8l" insesi.ctavse"i-h10209yGenel logok.gifpnü tuttınd Seks, He’in Doğru Adr Tavse F>rmu ah3 rm"esi.ctavse_f>rm"er/orman-al mesaj_tablo"> .php?s=t&ce-140325d09pKand"l t">Kand"l-h10209uton"lonclick="post_tavse(12890)">Gle="d mf>rm> md="son id="sondakikal!--Kand oku inseko --s nd/spinse-h10209footer_ th> mule-h10209ul_1b son titlet="_be="Genel">GenelHABERLERbt="_bet="_bttemiz"t GenelGenelAdleet="_btemiz"t GenelSiaseeet="_btemiz"t GenelGenel EğitimkaEğitimet="_btemiz"t GenelSağankket="_btemiz"t Genel Sporh>Sporet="_btemiz"t GenelGenelRöportajet="_btemiz"t Genel h> et="_btemiz"t GenelG et="_btemiz"t " href_bizle">GenelFOTO GALERİra="_bet="_bttemiz"t GenelGenelAdleet="_btemiz"t Genel Sporh>Sporet="_btemiz"t Genel EğitimkaEğitimet="_btemiz"t GenelGenel ri’ndeSahi "> ri’ndeSahi et="_btemiz"t Genel ri’ndeKaber/41"> ri’ndeKaber/41et="_btemiz"t Genel ri’ndeMerkezet="_btemiz"t Genel ri’ndeT 1et="_btemiz"t GenelSizden Gel nraret="_btemiz"t " href_bizle" GenelBÖLGESEL HABERLERbt="_bet="_bttemiz"t GenelGenelGenelGenelAhmethac.. aet="_btem title="Genel">GenelAğaçainselet="_btem title="Genel">GenelAkçaanylet="_btem title="Genel">GenelAkçake" et="_btem title="Genel">GenelAkçaovaet="_btem title="Genel">GenelAkıtc GenelAleflet="_btem title="Genel">GenelAntapl Genel Avdan">Avdanet="_btem title="Genel">Genel Aramln Genel Babakabe">Babakabeet="_btem title="Genel">GenelBabal GenelBainserganl GenelBalab et="_btem title="Genel">GenelBalc GenelBal aet="_btem title="Genel">GenelBeyc et="_btem title="Genel">GenelBeyl rbeyet="_btem title="Genel">GenelBolluet="_btem title="Genel">GenelBozburu et="_btem title="Genel">GenelCebecet="_btem title="Genel">Genel rcaal">Çai> rcaalet="_btem title="Genel">GenelÇaimaklaret="_btem title="Genel">GenelÇalcaet="_btem title="Genel">Genel Çalkabe">Çalkabeet="_btem title="Genel">GenelÇalyeret="_btem title="Genel">GenelÇamkonaket="_btem title="Genel">GenelÇerçilet="_btem title="Genel">GenelDalcaet="_btem bizlGenelD vemet="_btem title="Genel">GenelDoğatc GenelDöng GenelDureçlanket="_btem title="Genel">GenelDurekanket="_btem title="Genel">GenelEğercilet="_btem title="Genel">GenelElmacrket="_btem title="Genel">GenelEsentep et="_btem title="Genel">GenelFerizmet="_btem title="Genel">GenelG beşmgaet="_btem title="Genel">GenelGoncaaydıtet="_btem title="Genel">GenelHac.. aet="_btem title="Genel">GenelHac..mazmnket="_btem title="Genel">GenelHac..şeyhet="_btem title="Genel">GenelH/di met="_btem title="Genel">Genel laa">Hıd> laaet="_btem bizlGenel rdirar rdirar">Hüda> rdiraret="_btem title="Genel">GenelGenelGenelGenelGenelGenel rrmnket="_btem title="Genel">Genel rymaz Erik Genel efken"> efkenet="_btem title="Genel">Genel ıtc Genel ıerrmutet="_btem title="Genel">Genel ıznlcap02:1ret="_btem title="Genel">GenelGenelGenelGenelLok mnket="_btem bizlGenelM tca mGenelMerkez Erik GenelMülkişeyhsuvGenelNasuhmGenelÖmermet="_btem title="Genel">Genel Özbee">Özbeeet="_btem title="Genel">GenelP mtp02:1rnket="_btem title="Genel">GenelP02:1rdüzüet="_btem title="Genel">GenelP02:1rmnket="_btem title="Genel">GenelPirceraret="_btem title="Genel">GenelSafa nket="_btem title="Genel">GenelSarnkahmetraret="_btem title="Genel">GenelSarnkcaalet="_btem title="Genel">GenelSarnkgazet="_btem title="Genel">GenelSarnıçmGenelSelametret="_btem bizlGenel Selimkabe">Selimkabeet="_btem title="Genel">GenelSepetçet="_btem title="Genel">GenelŞe İsungu/et="_btem title="Genel">GenelSeyi"Gliraret="_btem title="Genel">GenelSin< mıbila GenelSucualet="_btem title="Genel">GenelSüllüet="_btem title="Genel">GenelTa"Geahmetet="_btem title="Genel">Genel Teksen">Teksenet="_btem title="Genel">GenelTerziraret="_btem title="Genel">GenelToplucaet="_btem title="Genel">GenelÜği mc et="_btem title="Genel">GenelYağc.. aet="_btem title="Genel">GenelGenel erp et="_btem GenelGenel İ_lilHKand S-ye mibt=" le="Genel">GenelWeb Tasarnkm, Web Yazrl bt=" lp_be="Genel">GenelGizmyam y:nkel/41 Güvrkyam Pomtiknıret="_bp" lpa> cope">2014 &cope;leri’ndınd Seks, He’in Doğru Adr _bp" _blank" hr md="son id="sonef insesi.csag_reve Ptaonasbnemi> ve Ptariframelname=felahdakikal ank" href="http://www.kandil ank" href="http://www.kandil ank" href="http://www.kandil ank" href="http://www.kandilnemi> ve Ptariframelname=felahdakikal ank" href="http://www.kandilnemi> ve Ptariframelname=felahdakikal ank" href="http://www.kandil ank" href="http://www.kandil ank" href="http://www.kandilnemi> ve Ptarinları imara açılıyor" /> reve P/akm y ni"Gslak-cope794if="htGenel reve P/donme:-"Gslak-cope670if="ht "-h10209adsbygoogleo"kredi-destegi-hikyane-block;width:280px;height:300px" da"G-ad-clientarca-pub-9060732064921502" da"G-ad-slotar4259321294"ar nkondec"iptkon(adsbygoogle =lwindow.adsbygoogle || []).push({}); rgec"ipta_bkikal ank" href="http://www.kandi md="son id="sondabodysondadisp>